Faaliyetlerimiz

İŞ & STAJ

Hollanda’daki çeşitli kurum ve kuruluşların işe alımlarında mültecilerin daha etkin olarak değerlendirilebilmesini hedeflemekteyiz. Bu çerçevede temas kurduğumuz yerel kurum ve kuruluşların yönetimleriyle mesleki eğitim, staj ve tanışma toplantıları gibi alanlarda çalışmalar sürdürmekteyiz. Öte yandan, mültecilere kurum ve kuruluşlarına iş başvuruları için yönlendirme yapmakta ve elimizdeki CV havuzunu geliştirmekteyiz.

EĞİTİM

Sektörel Eğitim

Yeni meslek edinmek isteyen, özellikle kariyerlerini yeniden düzenlemek için hevesli kişiler için çözüm ortağı olarak çalıştığımız kurum ve kuruluşlar ile birlikte sektörel bazda iş ve staj imkanlarına yönelik kollektif eğitim ve kurslar organize etmekteyiz.

Kariyer Planlama

Hollanda’ya yeni gelen mültecilere, iltica etmeden önceki kariyer, eğitim, uzmanlık, yetenek ve yabanci dil gibi özgeçmişlerinde yer alan tüm bilgilerinin bu ülkedeki iş piyasasında en etkin bir şekilde değerlendirilebilmesi için danışmanlık vermekteyiz. Bu çerçevede, özgeçmiş ve motivasyon mektupları düzenlemede yardımcı olmakta, özgeçmişleri daha da zenginleştirmeye ve online platformlarda iş aramaya yönelik olarak tavsiyelerde bulunmaktayız.

Girişimcilik

Hollanda’ya yeni gelen mültecilerin girişimcilik faaliyetleri çerçevesinde çözüm ortağı olarak çalıştığımız kurum ve kuruluşlar ile birlikte iş fikrini geliştirmek için gerekli eğitimlerin verilmesi, koçluk ve yönlendirmelerin yapılarak iş planının hazırlanmasında yardımcı olmaktayız. Bu bağlamda ilgili finans imkanlarına başvurulması noktasında yol göstermekteyiz.