Perspektif Seminerleri

Perspektif Seminerleri beş ana başlıktan oluşan bir entegrasyon eğitimidir.
01.

Hofstede Modeline Göre Kültürel Farkların Anlaşılması:

Tüm dünyada kabul görmüş Hofstede Kuramı temel alınarak hazırlanmış bu eğitim, Hollanda’ya yeni gelenlerin kendi ülkeleri ile Hollanda arasındaki kültürel farkları daha iyi anlayabilmesine ve içselleştirebilmesine yardımcı olmaktadır.

02.

Tarihi Perspektifden Hollanda’da Din ve Dindara Bakış Açısı:

Bu eğitim tarihsel süreç içerisinde Hollanda’nın din ve dindarlık açısından yaşadığı değişimleri ve bu sürecin bugüne etkilerini içermektedir.

03.

İş Perspektifi ve Sosyal Katılımcılık

Etkili ve özgün CV nasil hazırlanır? Hollanda’da şirketler işe alım yaparken nelere dikkat eder? Sizi öne çıkaracak motivasyon mektubu neler içermelidir? Staj ve gönüllü çalışma arasındaki farklar nelerdir? gibi sorulara cevap verilen bir eğitimdir.

04.

Hollanda'da Eğitim Sistemi

Bu eğitimimiz temelde Hollanda eğitim sistemini detaylı bir şekilde göstererek Hollanda’ya yeni gelenlerin bu eğitim sistemi hakkında bilgi edinmelerine, kendileri ve çocukları için uygun eğitimleri seçmelerine yardımcı olmaktadır.

05.

Sektörel Eğitim

Yeni meslek edinmek isteyen, özellikle kariyerlerini yeniden düzenlemek için hevesli kişiler için çözüm ortağı olarak çalıştığımız kurum ve kuruluşlar ile birlikte sektörel bazda iş ve staj imkanlarına yönelik kolektif eğitim ve kurslar organize etmekteyiz.