Wat doet We’RHERE

Wij bieden enerzijds een vrij uniek raamwerk van healing, support, empowerment en holistische activatie aan gedurende acht jaar. Middels op-maat-detachering en samenwerking met bedrijven anderzijds helpen we de statushouders vervolgens aan banen die passen bij hun originele niveau en vaardigheden. Wij ontzorgen daarmee gemeentes en overige instanties en accelereren het reguliere integratieproces aannemelijk.

We’RHere is een sociaal platform dat in 2019 is gestart als initiatief voor circa 2000 vluchtelingen en migranten in Nederland met academisch opleidingsniveau. De centrale doelstelling achter onze oprichting is om de isolatie te doorbreken zodat ambitie om impact in de samenleving te maken weer vanzelfsprekend wordt voor deze doelgroep.

Wij zien daarbij toe op de maatschappelijke participatie en de arbeidsparticipatie door stapsgewijs projecten met hen uit te voeren die alle eventuele drempels voor deze nieuwe Nederlanders één voor één weg te nemen. Hiertoe wordt concreet gewerkt aan vijf doelstellingen:

  • Psychisch- en emotioneel trauma verminderen;
  • Versterken van aansluiting en verbondenheid met de Nederlandse samenleving;
  • Zelfvertrouwen en zelfredzaamheid vergroten;
  • Toekomstperspectieven bieden en uitzicht op een passende baan verbreden;
  • Ontwikkelen van (nieuwe/extra) professionele vaardigheden ter bevordering van employability en zelfstandigheid.