Wie zijn wij

We'RHERE (We are High Educated Refugee Employee) is een sociaal platform in 2019 gestart als initiatief voor en door vluchtelingen en migranten uit Turkije met een academisch opleidingsniveau.

We’RHERE heeft vanaf begin al als doel gehad om nieuwkomers met een WO+ academische of HBO+ achtergrond te helpen in het integratieproces en zet zich in voor de kwetsbare groep statushouders met academische achtergrond die aangekomen in Nederland structureel in een perspectiefontbrekende isolementspositie terecht komen.

Wij zijn gespecialiseerd in professionele participatiebegeleiding van vluchtelingen met een achtergrond en worden hierbij ondersteund door oplossingpartners: experts, vrijwilligers en ondernemers. De verschillende activiteiten en programma’s hebben als doel om vluchtelingen te helpen beter in de Nederlandse samenleving te laten integreren.

Uniek van We’RHERE is de 0 tot 8 jaar begeleiding.

Onze strategie is erop gericht om onze doelgroep acht jaar lang trede voor trede te begeleiden richting volwaardige deelname als burger en als professional. We zetten in een vroeg stadium in op doorbreken van isolement en uitzichtloosheid.

Onze methodiek

Onze methodiek kenmerkt zich door een drie-treden model. Deelnemers krijgen de middelen aangereikt om de tredes te doorlopen tot het zijn en voelen van een volwaardige burger aan de maatschappij. Wij zetten sterk in op participatie vanaf dag één. Ook geloven wij dat er een investering nodig is van ten minste 8 jaar om ‘op niveau’ banen te vinden en te kunnen behouden.

1

Participatie vanaf dag één

Voorop bij de activiteiten van We'RHERE staat werken aan de ‘sociale participatie’ van de deelnemers. Alleen het beheersen van de taal is niet voldoende.

2

Laagdrempelige oriëntatiemogelijkheid en on-job-begeleiding

Het is haast onmogelijk voor de statushouders om meteen als volwaardige professional te kunnen participeren op het niveau dat men gewend was.

3

Verdere (door)groei als professional

In de derde trede richten wij op mogelijkheden voor een doorgroei binnen de gewenste sector of een passende carrière-impuls om op ‘eigen niveau’ een baan te krijgen.