Learning Community

In elke ‘trede’ stellen we de kracht van deelnemers centraal middels de ‘Learning Community’. De waarde van ervaring en netwerk uitwisselen ligt in de community zelf waarbij door actief delen van kennis, in co-creatie veel nieuwe oplossingen en nieuwe ideeën worden ontplooid. Het ervaringsleren en het psychische- en emotionele welbevinden van de deelnemers staat in de Community voorop. Wij werken daarin samen met onze leden en met professionele coaches en psychologen.

Deze community leden zullen elkaar versterken met ervaringen en netwerkingangen. Zo bouwen we aan een circulair netwerk waarin informatie ten alle tijde beschikbaar is. Met name de eerst gekomen leden (4 jaar of langer in NL) zijn waardevolle bronnen van informatie voor nieuwkomers (2 jaar of korter in NL). In zowel fysieke en digitale omgeving zullen verschillende workshops en netwerkmomenten voor lotgenoten worden gecreëerd. Deze zijn verbonden aan de aanwezige ambities van de individuele deelnemers.

In het hele 8 jaar durend traject werken leden stapsgewijs aan hun ‘Employability’ en/of ‘Entrepreneurial skills’. Deze realiseren wij door het bieden van coaching, maar evengoed door het delen van expertises en inzichten door de leden binnen de ‘Learning Community’.

Eén op één coaching

Coaching is een belangrijk onderdeel van de integratie tot volwaardige professional en volwaardig burger. Bij een op een coaching helpen wij de deelnemer zelfredzaam te opereren richting collega’s, werkgever en ook naar gemeente. Waar nodig stappen wij ook in als bemiddelaar.

Groepscoaching

Groepscoaching wordt in een groep van max 10 deelnemers samen met coach verzorgd. Hier worden verschillende casuïstieken met elkaar besproken die te maken heb met werkvloer. Frequentie: een keer per maand. (1,5 uur)

Familie is alles

Voor ons staat tot slot de nieuwkomer niet op zichzelf alleen. Wij nemen de begeleiding van hele familie mee in onze aanpak. Vertrouwen scheppen is daarin van groot belang want wij geloven dat een gezonde familiesfeer en het limiteren van stressfactoren een belangrijke voorwaarde biedt om zo vrij als mogelijk te kunnen werken aan het opbouwen van een nieuw leven.

Ook al vinden wij dat ‘onderdeel zijn’ van een community op zichzelf een genezend proces is, zullen wij ook gedurende het 8 jarig-traject werken aan ‘familie’ coaching. Hierin zullen deelnemers als familie geholpen worden met niet alleen baan-gerelateerde zaken. Wij geloven dat een gezond individu alleen gezond kan blijven functioneren als de familie ook gezond is.

Duurzaam resultaat

Wij beogen met deze methodische aanpak een voorbeeldrol in te nemen betreft duurzame baanparticipatie. Daarin willen we andere diaspora’s motiveren en beleidsmakers tot nieuwe inzichten bewegen.