Sociale Projecten

Wij bieden als tweede kernactiviteit intensieve begeleiding aan onze deelnemers, zodanig dat wij zorgdragen voor welzijn en ontwikkeling.

Door de doelgroep sociaal te activeren en te coachen middels een heldere op maat gemaakte planning slagen we er in de deelnemers te ondersteunen en te groeien richting bewustwording, zelfvertrouwen en actieve deelname aan de samenleving. Wij denken daarbij niet in korte termijn alleen. Deelnemers kunnen gedurende een periode van acht jaar op onze begeleiding en support rekenen en tegelijk onderdeel blijven uitmaken van cirkels met gelijkgestemden.

Bevorderen sociale taalvaardigheid

Bevorderen van sociale taalvaardigheid speelt een belangrijke rol in onze begeleiding. De statushouders die we begeleiden zijn allemaal relatief hoogopgeleid. Het is voor hen daarom goed haalbaar om in beginsel de Nederlandse taal te leren en snel een B2 niveau van woordenschat te beheersen. De ‘sociale taal’ onder de knie te kunnen krijgen is echter wat anders, zonder herhaaldelijke aanraking met Nederlandse-taal-sprekenden en herhaaldelijke stimulans om de Nederlandse taal te gebruiken zal dit proces ‘traag’ of ‘niet’ slagen.

Bevorderen sociale participatie

Door onze deelnemers aan te moedigen als vrijwilliger te fungeren en lid te worden van verenigingen leert de statushouder veel over het sociale systeem in Nederland en wordt de afstand tot de maatschappij tegelijk kleiner. Bovendien groeit het zelfvertrouwen om actief deel te nemen aan de samenleving op deze manier.

Bevorderen Integratie

Verschillende seminars zijn onderdeel van onze begeleiding en hebben tot doel deelnemers voor te bereiden op een betere integratie in de Nederlandse samenleving.

  • Inzicht in de culturele verschillen volgens het Hofstede-model
  • Een historisch perspectief op de houding ten opzichte van religie en religieuze mensen in Nederland (De training bevat informatie over de historische transformatie van Nederland in termen van religie en religiositeit en de effecten daarvan op de hedendaagse samenleving)
  • Onderwijs in Nederland (De training informeert de nieuwkomers over het onderwijssysteem in Nederland en helpt hen bij het kiezen van het meest geschikte onderwijs voor henzelf of hun kinderen)