Detachering

Als eerste kernactiviteit organiseren wij succesvolle en effectieve werving en selectieprocessen. Middels samenwerking met een detacheringsbureau garanderen wij passende plaatsing en arbeidsparticipatie.

Onze werkwijze is dat enerzijds de werkgevers in Nederland de weg naar onze doelgroep makkelijk en snel weten te vinden bij hun wervingsproces. Anderzijds willen we dat nieuwkomers zelfstandig en met zelfvertrouwen de weg naar werkgevers weten te vinden.

  • Door middel van sterke ketenpartners en overeenkomsten met werkgevers streven we ernaar om de deelnemer zowel baan- als ontwikkelmogelijkheden te bieden.
  • Samen met onze partners kunnen wij de deelnemer trainingen en cursussen geven in de sector naar keuze. Dergelijke trainingen bieden goede kansen voor degenen die ambitieus zijn en bereid zijn door te groeien in hun beroep of diegenen die bereid zijn hun loopbaantrajecten te herzien.
  • Daarnaast kunnen we de deelnemer begeleiden bij het omgaan met de noodzakelijke vereisten om een baan te krijgen in Nederland. Denk aan wettelijke kwesties, omgangsnormen, het opstellen van je professioneel Curriculum Vitae, je diploma en werkverleden inzichtelijk maken, het opbouwen van je LinkedIn-pagina, en meer.
  • We geven trainingen en consulten aan de deelnemer om de Nederlandse samenleving beter te begrijpen en volwaardig te kunnen integreren in de wijk waar de deelnemer woont.
  • Ook geven we consulten aan derden (organisaties en bedrijven) die met migranten en vluchtelingen werken en op zoek zijn naar beter wederzijds begrip.