De Nieuwe Docent

Het programma De Nieuwe Docent is er op gericht de vluchteling met onderwijsachtergrond niet louter te helpen, maar richting hun eigen ‘potentie’ te brengen en deze ‘potentie’ zichtbaar te maken voor anderen. Wij geloven dat (door de juiste materie, aandacht en ingrediënten te investeren) wij sterke betrokken, veerkrachtige, sociaal participerende individuen kunnen vormen die een aanwinst zullen zijn voor de Nederlandse maatschappij en het Nederlands onderwijs.

Baserend op de strategie van We’RHERE kent het programma ‘De Nieuwe Docent’ verschillende ‘focuspunten’.

Werken aan het perspectief:

Veel van deze nieuwkomers kennen de mogelijkheden niet van banen binnen de onderwijswereld. Daarom zien we dat er vaak snel wordt gedacht over de onmogelijkheden. Zelfs zien we vaak dat er verkeerde conclusies getrokken worden over het toekomstperspectief terwijl de juiste informatievoorziening gericht op de situaties van de deelnemers een wereld van verschil kan maken.

Het bevorderen van de sociale participatie:

Alle deelnemers hebben een HBO of WO+ studie achtergrond, dus een taalcursus volgen op niveau is redelijk toegankelijk. Wel zien we dat deze groepen buiten de taalcursus om weinig tot geen sociale activiteit vertonen waardoor ze de cultuur en taal veel minder snel eigen maken dan wenselijk. Door als vrijwilliger binnen het onderwijs te fungeren leert de statushouder veel over het sociale systeem in Nederland en wordt de afstand tot het onderwijs tegelijk kleiner. Bovendien groeit het zelfvertrouwen om actief deel te nemen aan de samenleving op deze manier en worden ze tegelijk klaargestoomd om in de toekomst als zelfstandig docent te kunnen opereren.

Bevorderen van de sociale taal:

De statushouders die we binnen dit project zullen begeleiden zijn allemaal relatief hoogopgeleid. Het is voor hen daarom relatief makkelijk om in beginsel de Nederlandse taal te leren en beperkte woordenschat te beheersen, althans om te leren uit de boeken, de toetsen te halen en tot een B2 niveau te komen. De ‘sociale taal’ onder de knie te kunnen krijgen is vaak echter wat anders en zonder herhaaldelijke aanraking met Nederlandse-taal-sprekenden en herhaaldelijke stimulans om de Nederlandse taal te gebruiken zal dit proces weinig tot niet slagen. De sociale taal ontwikkelen door actieve sociale participatie zal daarin een belangrijke rol spelen voor de statushouders.