De Nieuwe Docent

Project Nieuwe Docent

Het lerarentekort in het PO en VO is een maatschappelijk probleem dat vraagt om creatieve oplossingen. Het traject ‘De Nieuwe Docent’ is bedoeld om hoog opgeleide statushouders met onderwijsachtergrond voor te bereiden op latere instroom als docent.

Kansen voor het lerarentekort

Door de statushouder laagdrempelig kennis te laten maken met het Nederlands onderwijssysteem werken we aan perspectief op een baan in de toekomst en helpen we tegelijk de statushouder met aansluiting te vinden tot de maatschappij. Veel van de nieuwkomers kennen de mogelijkheden van banen binnen de onderwijswereld onvoldoende. Daarom zien we dat er vaak verkeerde conclusies getrokken worden over het toekomstperspectief. Door de deelnemers in dit traject sociaal te activeren en te coachen middels een heldere op maat gemaakte planning slagen we er in deze doelgroep te ondersteunen richting bewustwording en actieve deelname aan de samenleving.

Het bevorderen van de sociale participatie

Alle deelnemers hebben een HBO of WO+ studie achtergrond, dus een taalcursus volgen op niveau is een redelijkerwijs te nemen eerste stap. Het enkel leren van de Nederlandse taal is echter niet genoeg. We zien dat deze groepen buiten de taalcursus om weinig tot geen sociale activiteit vertonen waardoor ze de cultuur en taal niet in de praktijk brengen. Deze groep kan bijvoorbeeld veel actiever worden binnen de wijk, sportvereniging of in het ultieme geval op een school of onderwijsinstelling. Daarmee helpen we de nieuwkomer richting ‘denken in mogelijkheden’ en zelfstandig een bijdrage te leveren aan het nijpende lerarentekort.

Werkwijze

‘De Nieuwe Docent’ beoogt om vluchtelingen met een onderwijsachtergrond binnen de looptijd van een jaar met eventuele uitloop naar drie jaar vanaf dag 1 professioneel te begeleiden richting docentschap in Nederland. Wij maken daarbij gebruik van een sterke keten van partners (landelijk netwerk van onderwijsinstellingen) waar de statushouders als vrijwilliger actief kunnen zijn. Wij dragen zorg voor de ontwikkeling van de statushouder en bieden actief support aan. Wij ontzorgen daarbij nadrukkelijk de onderwijsinstellingen van ondersteuningsverplichting richting de statushouder.

Bieden van perspectief

Door de statushouder laagdrempelig kennis te laten maken met het Nederlands onderwijssysteem werken we aan perspectief op een baan in de toekomst en helpen we tegelijk de statushouder met aansluiting te vinden tot de maatschappij. Veel van de nieuwkomers kennen de mogelijkheden van banen binnen de onderwijswereld onvoldoende. Daarom zien we dat er vaak verkeerde conclusies getrokken worden over het toekomstperspectief.

Door de deelnemers in dit traject sociaal te activeren en te coachen middels een heldere op maat gemaakte planning slagen we er in deze doelgroep te ondersteunen richting bewustwording en actieve deelname aan de samenleving.
In Nieuwe Docent hebben we er voor gekozen om twee hoofdgroepen te creëren, genaamd ‘Perspectiefgroep’ en Baanparticipatiegroep’.

Perspectiefgroep bestaat uit deelnemers van taalniveau tot B1. In deze groep gaan we meer nadruk leggen op sociale activering.

In de groep Baanparticipatie leggen we de nadruk op activering in arbeidsparticipatie en/of deelname aan een bestaand leer-werktraject.

We maken een doorloop van Perspectiefgroep à Baanparticipatiegroep à Alumni: ‘mentor’. In de tweede groep gaan we weer de subcategorieën ‘Betagroep’, ‘Basisonderwijs’ en ‘Algemene Groep’ gebruiken.

 

 

DIVERSIFICATIE

We’RHERE is opgericht voor en door de Turkse vluchtelingen en is inmiddels uitgegroeid tot een aantal van circa 3000 deelnemers. De kracht van ‘lotge

nootschap’ schept veiligheid en vertrouwen bij de deelnemers. Deze aanpak heeft tot nu toe zijn vruchten afgeworpen in verschillende inzichten, projecten en resultaten. Gevraagd is ons systeem open te stellen voor niet-Turkse deelnemers.

Helaas hebben we geen 0-8 jaar methode voor andere deelnemers. Maar we kunnen wel een kleine vorm van ‘lotgenootschap’ regelen. Zo zullen we eerst succesvolle statushouders van niet-Turkse afkomst, die als leraar werkzaam zijn, werven. Na een passende training gaan we werken aan een nieuwe instroom van dezelfde etnische doelgroep.

BAANPARTICIPATIE via INTENSIEF COACHING

Samen met bureau Altijd hebben we  een programma ontwikkeld onder de naam ‘Intensief Coaching’. Met behulp van een online tool ‘Jobport’ worden de deelnemers in 10 stappen geholpen om hun eigen inzicht te krijgen in werkgelegenheid. We beginnen in groepjes, daarna krijgt elke deelnemer één-op-één coaching van een jobcoach.