Voorbereiding IT (VIT)

Voorbereiden op IT baan (VIT):

Door ons assessment en het systeem van mentorship via de lotgenoten (onze leden die nu een baan hebben in IT wereld) informeren, inspireren, motiveren en testen wij de deelnemers voor de IT branche. Dit is een totale aanpak, waardoor wij met zekerheid kunnen zeggen dat een deelnemer die deze stappen heeft doorlopen zeer gemotiveerd is en voldoende capaciteit heeft om deel te nemen in ons leerwerktraject.

Ons programma VIT is een nieuwe manier om kandidaten een zinvolle invulling te geven eventueel naast hun taallessen (3 dagen) waarin ook meer baanperspectief binnen de digitale sector is.

MISSIE

Sinds de oprichting heeft het platform 3000 leden bereikt en dit aantal neemt tot op heden nog toe. De methodiek van We’RHERE kenmerkt zich door een drie-treden model. De deelnemers krijgen de middelen aangereikt om de drie treden te doorlopen tot het zijn en voelen van een volwaardige burger in de maatschappij. Wij zetten sterk in op participatie vanaf dag één. Ook geloven wij dat er een investering nodig is van ten minste 8 jaar om ‘op niveau’ banen te vinden en te kunnen behouden.

Project VIT (voorbereiding IT):.

Het hoofddoel van het VIT programma (Voorbereiding IT) richt zich op het dichten van het gat tussen de vraagkant van de IT leerwerktrajecten en de potentiële aanbod vanuit de statushouders. Zo willen wij:

  • De potentiële kandidaten, die geïnformeerd zijn door vertrouwde kanalen (zoals We’RHERE, Startwerkvluchtelingen, gemeente casemanager, e.d.), eerder in beeld krijgen via de ‘lotgenoten’ die via een leerwerktraject nu binnen de IT werken. Zij zullen hen informeren, motiveren en inspireren.
  • Een IT cursus verzorgen die samen is opgesteld met IT leerwerktrajecten om de kandidaten voor te bereiden op een succesvolle deelname aan IT leerwerktrajecten.
  • Een Engels opfriscursus verzorgen waardoor het benodigde Engels niveau gehaald wordt voor een werk in IT.

Proces programma VIT

Sector. VIT programma richt zich op de voorbereiding op bestaande en succesvolle IT leerwerktrajecten. Hierin werken wij samen met ITPH Academy. Het draait dus om de digitale sector in brede zin. Anders gezegd: de bestaande en succesvolle leerwerktrajecten bepalen de koers samen met de oplossing partners (bestaande uit ex vluchtelingen in IT), de inhoud en de uitstroom van VIT programma.

Doelgroep. Binnen de doelgroep nieuwkomers richten wij ons op statushouders die een taalniveau hebben van A2 tot B2 en gemotiveerd zijn om in de digitale sector te werken.

Samenwerkingspartners

Als projectbureau hebben we verschillende partners waar we dagelijks mee samenwerken, om de juiste kandidaten te vinden, de juiste training aan te kunnen bieden of de noodzakelijke aanpassingen of begeleiding in te regelen.

Stichting Fenyx

The City Language Center

ITPH Academy

Platform Werk en Nieuwkomers

Goldschmeiding Foundation