Project De nieuwe ingenieur

Doelgroep statushouders

In ons project de nieuwe ingenieur hebben we ervoor gekozen om twee hoofdgroepen te creëren, genaamd ‘Perspectiefgroep’ en ‘Baanparticipatiegroep’. De Perspectief groep bestaat uit deelnemers met een taalniveau tot B1. In deze groep gaan we meer nadruk leggen op sociale activering. In de groep Baanparticipatie leggen we de nadruk op activering in arbeidsparticipatie en/of deelname aan een bestaand leerwerktraject.

Doel:

In dit project begeleiden wij onze leden met een ingenieur achtergrond met netwerkuitbreiding, informatie over sectoren, coaching door buddy uit eigen sector, mentoring door lotgenoten die nu in de techniek werken, basistrainingen zoals VCA en tot slot intensief coaching naar een eerste baan of carrièrebaan.

In dit project werken wij samen met KIVI (Koninklijke Instituut van Ingenieurs). Begeleiding berust op de huidige toestand van de deelnemer waar wij ze kunnen indelen op ‘perspectief groep ‘(informeren, mentoring en begeleiding), ‘baanparticipatiegroep’ (intensief coaching, trainingen en naar een baan helpen) en ‘carrièregroep'(netwerk, training voor zelfontwikkeling, helpen naar een carrièrebaan of doorgroei).

Aanmelden kan via je Gemeente of contactpersoon via ons label We’RHERE