Leerwerktrajecten

Onze derde kernactiviteit bestaat uit het aanbieden van leerwerktrajecten.

Naast het direct plaatsen van statushouders bieden wij ook leerroutes aan waarin wordt ingespeeld op de specifieke mogelijkheden, capaciteiten en belangstelling van de statushouder om zo toetreding tot de arbeidsmarkt bevorderen.

Carriere planning

We geven advies aan de statushouder om hun vroegere loopbaan, opleiding, expertise, vaardigheden en vreemde talen beter te benutten op de arbeidsmarkt. Daartoe bieden we begeleiding bij het opstellen van cv’s en motivatiebrieven, maar ook bij het verrijken van de cv’s en het online zoeken naar vacatures.

Job-omscholing

We bieden educatieve ondersteuning aan de statushouders die een carrièreswitch willen maken en een nieuw beroep willen uitoefenen of zichzelf verder willen ontwikkelen in een bepaalde professie. Samen met onze partnerorganisaties en instellingen organiseren we sectorale trainingen en cursussen aan onze statushouders gericht op job- en stagemogelijkheden.

Integrale aanpak en volgsysteem

In alle gevallen staat het drie-treden model aan de basis van de begeleiding die wij bieden. Deelnemers krijgen theoretische, praktische en technologische middelen aangereikt om de tredes te doorlopen en te werken aan ‘groei’, ‘employability’ en/of ‘entrepreneurial’ skills. Onze aanpak is er op gericht de deelnemer met behulp van ondersteuning en een digitaal volgsysteem tot zelfstandig en autonoom handelen en tot ‘het zijn en voelen’ van een volwaardige burger aan de maatschappij aan te zetten.

Verschillende trajecten die nu draaien

linkedin-sales-solutions-hrhjn6ZTgrM-unsplash

De Nieuwe Docent

Het programma De Nieuwe Docent is er op gericht de vluchteling met onderwijsachtergrond niet louter te helpen, maar richting hun eigen ‘potentie’ te brengen en deze ‘potentie’ zichtbaar te maken voor anderen.

thisisengineering-raeng-ZPeXrWxOjRQ-unsplash

De Hybride Entrepreneur

Het programma De Hybride Entrepreneur is er op gericht de vluchteling met ondernemers ambitie en met doceer kwaliteiten een stap in de richting te brengen en deze ‘potentie’ zichtbaar te maken voor anderen.