De Hybride Entrepreneur

Het programma De Hybride Entrepreneur is er op gericht de vluchteling met ondernemers ambitie en met doceer kwaliteiten een stap in de richting te brengen en deze ‘potentie’ zichtbaar te maken voor anderen.

Wij geloven dat (door de juiste materie, aandacht en ingrediënten te investeren) wij sterke betrokken, veerkrachtige, sociaal participerende individuen kunnen vormen die met één been in het bedrijfsleven een aanwinst zullen zijn voor de Nederlandse maatschappij en met het andere been een aanwinst zullen zijn voor het Nederlands beroepsonderwijs.

Met het oog op het ondersteunen van de zelfredzaamheid van de statushouders die lesgeven willen combineren met ondernemerschap bieden wij in dit traject ondersteuning om:

  • Hun zakelijke ideeën te verbeteren.
  • Coachen we hen bij het ontwikkelen van hun bedrijfsplannen in samenwerking met onze partnerorganisaties en instellingen.
  • Bieden we verder begeleiding bij het bereiken van potentiële financiële middelen om het businessplan te realiseren en henzelf als ondernemer in de markt te zetten.