Onze doelgroep

Als je een nieuwkomer bent met een academische of hogere beroepsopleiding, dan is We'RHERE (We are High Educated Refugee Employee) voor jou. Ben je in bezit van een verblijfsvergunning in Nederland of ander Europees land of verwacht je met grote redelijkheid een verblijfsvergunning te verkrijgen, dan ben je direct gereed om mee te doen aan onze activiteiten.

Voor wie zet We’RHERE zich in?

De turkse vluchteling

Een bijzondere groep onder de politieke vluchtelingen is de asielzoeker van Turkse nationaliteit. In bijna alle gevallen gaat dit om hoogopgeleiden uit midden- en hogere sociale klasse. CBS beschrijft deze groep als kansrijk en zelfredzaam. Toch gaat bij lange na niet alles even soepel voor deze groep in hun zoektocht naar betere omstandigheden.

Volgens de laatste cijfers van IND Asylum Trends, hebben 1382 vluchtelingen in het jaar 2020 een asielaanvraag gedaan in Nederland. Waar sommigen al wel de kans hebben gekregen om op zichzelf te gaan wonen en hun eerste aansluiting met de Nederlandse samenleving te maken is een groot deel nog erg geïsoleerd van deelname aan de maatschappij. Verschillende factoren werken daarin remmend op de integratie. In alle gevallen is gebleken dat werkeloosheid veel langer duurt dan nodig en aansluiting vinden een baan vinden om verschillende redenen moeilijk is.

Opgesomd zijn er drie belangrijke punten van aandacht bij deze doelgroep:

1

Deze groep bestaat uit de midden en hoog klasse uit Turkije. Ze hebben minimaal een hbo-bachelor afgerond. Anders dan bijvoorbeeld vluchtelingen uit Syrië worden de diploma’s van deze doelgroep wel als gelijkwaardig gezien in Nederland door het NUFFIC.

2

De beroepen het meest uitgeoefend in het land van herkomst zijn: onderwijs(leraar/docent/manager), politie, rechter (advocaat), social-worker, techniek, e.d. Binnen deze doelgroep heeft rond 55% van de deelnemers een onderwijs of een onderwijs-gerelateerde achtergrond.

3

Het aantal vluchtelingen is volgens de laatste prognose iets meer dan 4000. De grootste leeftijdscategorie ligt tussen 30-40 jaar (58%). Er zijn weinig 55+ plussers (rond 3%).

Onder de vele groepen vluchtelingen die Nederland rijk is, kenmerkt de turkse vluchteling zich qua aanpak van andere groepen door ..  Ons sterke punt is dat wij de netwerkingangen hebben om in vroeg stadium deze vluchteling op het spoor te komen en kunnen bijstaan.

Andere diaspora

Om sociale activering en succesvolle passende plaatsing voor elkaar te krijgen is het nodig om ‘aanvullend op’ en soms ‘naast’ de traditionele vluchtelingenhulp te kunnen opereren. Vroege interventie is daarin van groot belang. Voor de turkse doelgroep weten we adequaat de ingangen en sociale mechanismes die integratie op korte termijn bemoeilijken te ondervangen. De bedoeling is dit ook op termijn voor andere doelgroepen te kunnen betekenen.

Voor alle diaspora geldt namelijk: “hoe later we de vluchteling bereiken des te uitdagender is het om het herstel van perspectief te realiseren”. De huidige systemen werken onzekerheid over toekomst en uitstel van carrièreplanning in de hand, dit leidt tot insluipen van uitzichtloosheid. Inperking van de ambitie is het logische gevolg. Wij slaan de handen ineen met een ieder die hier tegen wilt engageren. Tevens staan wij open voor elke hoopgopgeleide vluchteling ongeacht afkomst die begeleid wilt worden in het realiseren van een eigen toekomst in Nederland.