We’RHERE als partner

We'RHERE is er voor bedrijven, gemeentes en NGO’s. Wij treden op als uitvoerende partner en vervullen indien gewenst de rol van adviserende partner.

Wij vervullen een brugfunctie tussen organisatie en kandidaten. Wij dragen zorgen voor de ontwikkeling van de statushouder en bieden support aan zowel organisatie als statushouder wanneer gevraagd. Wij ontzorgen daarbij nadrukkelijk de instellingen en organisaties in hun ondersteuningsverplichting.

Partnerschap aangaan

Strategische partner

We’RHERE als strategische partner houdt in dat we vertrekken vanuit jouw doelstelling. We helpen jouw organisatiedoelen te behalen en bekijken op welke manier de hoogopgeleide vluchteling daar in past of aan kan bijdragen. Wanneer nodig nemen we een deel van jouw proces op ons. Wanneer nodig selecteren we uit ons ruim deelnemersbestand de profielen die passen in jouw organisatie.

Kennispartner

We’RHERE is voor velerlei partijen wat betreft de hoopgopgeleide vluchteling een informatieverstrekker en kennispartner op het gebied van organisatie, mens & arbeid. We’RHERE verstrekt hiertoe nieuwsbrieven, social media posts, persberichten en geeft acte de présence op diverse gerelateerde congressen in het land. Onze experts spreken zowel in nationaal en europees verband op podia en conferenties.

Gesprekspartner

We’RHERE wordt in relevante maatschappelijke debatten en bij de verantwoordelijke overheidsinstanties gezien als een natuurlijke gesprekspartner op het gebied van arbeidsmarkttransitie, duurzame participatie, en loopbanen in ontwikkeling. Ook is We’RHERE internationaal opererend: als aangesloten lid van het overkoepelende orgaan UNITE hebben wij een belangrijke partner in diverse Europese projecten en treden we ook op als spreker op internationale vakcongressen. Daarnaast zijn wij een van de initiatiefnemers voor een (europees) Human Capital Expertisecenter dat specifiek gericht is op loopbanen in ontwikkeling voor de hoogopgeleide vluchteling.

Opleidingspartner

We’RHERE speelt graag een verbindende rol tussen loopbaanontwikkeling en onderwijstrajecten en werkt mee aan het realiseren van een volwaardige plek voor loopbaanontwikkeling en beroepsoriëntatie (LOB) in curricula. Zij biedt in samenwerking met partners leertrajecten aan, en werkt nauw samen met kenniscentra om te komen tot kwalitatieve opleidingsprogramma’s op het gebied van loopbaanontwikkeling.

We’RHERE werkt reeds samen met de volgende partners: